Energiatodistusten laadintaa Lappeenrannasta

Jani Laine Mittaus Oy laatii energiatodistukset asiantuntevasti. Saat energiatodistukset sekä vanhemmille rakennuksille että uudiskohteille. Olemme laatineet energiatodistuksia Lappeenrannan, Imatran, Luumäen, Miehikkälän, Kouvolan, Imatran, Haminan, Mikkelin ja Savonlinnan alueella.
Laadimme myös E-lukulaskelmia ARA:n energia- avustushakemuksia varten.
Olemme koonneet oheen lisätietoa energiatodistuksesta. Tutustu tai ota suoraan yhteyttä pätevöityneeseen energiatodistuksen laatijaan »

Tilaa energiatodistus ja ilmatiiveysmittaus edullisesti!

Tilaa Jani Laine Mittaus Oy:ltä energiatodistus ja ilmatiiveysmittaus. Saat energiatodistuksen laadinnan yhteydessä ilmatiiviysmittauksen erikoishintaan, joten nyt kannattaa tiedustella lisää! Tarjoamme teille asiantuntevaa ja luotettavaa energiatodistuslaskentaa kilpailukykyisin hinnoin sekä jo olemassa oleville rakennukselle että uudiskohteille. Lappeenrantalainen yrityksemme on tehnyt ilmatiiveysmittauksia ja laatinut energiatodistuksia etenkin Kaakkois-Suomen alueella, mutta teemme niitä sopimuksesta myös muuallakin.

Laskettu energiakulutus ja toteutunut energiakulutus

Energiatodistus kertoo, kuinka paljon rakennus kuluttaa energiaa standardi- eli laskennallisella käytöllä säävyöhykkeen I ja II (Helsinki-Vantaan lentoasema) säätiedoilla. Olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksessa esitetään lasketun energiankulutuksen lisäksi rakennuksen toteutunut energiankulutus, mikäli rakennuksessa käytetyn energian (sähkö, kaukolämpö, maakaasu, polttopuu ja lämmitysöljy) määrä on tiedossa. Usein laskennallinen energiankulutus on todellista kulutusta suurempi.

Olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksen laadinta perustuu rakennuksesta paikan päällä tehtyihin havaintoihin, rakennuksen käyttäjien haastatteluun sekä niihin asiakirjoihin, jotka rakennuksesta ovat saatavilla. Olemassa olevan rakennuksen energiatodistus sisältää myös toimenpide-ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteyteen liitettävä energiaselvitys sisältää energiatodistuksen, E-lukulaskennan, tasauslaskennan eli tiedot ‎rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuudesta sekä lämmitystehontarvelaskennan. Uudisrakennuksen energiatodistus laaditaan rakennuksen asiakirjojen perusteella. Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä.

Kättä pidempää asunnonostoon – vertaile energiatehokkuusluokkia

Energiatodistuksen avulla voidaan vertailla eri rakennusten energiatehokkuutta. Jotta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen muihin vastaaviin rakennuksiin olisi mahdollista, energiatehokkuuden perusteella rakennuksille määritellään energiatehokkuusluokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan rakennus ja eniten G-luokan rakennus.

Rakennuksen ilmanvuotoluvun vaikutus energiatodistuksessa

Energiatodistuksen laadinnassa käytetty rakennuksen vaipan ilmanvuotoluku määräytyy ympäristöministeriön asetuksen rakennusten energiatehokkuudesta (50/213) mukaan rakennuksen rakennusluvan vireilletulovuoden perusteella, mikäli ilmanvuotolukua ei ole selvitetty mittaamalla. Tällä tavoin määritetty ilmanvuotoluku on kohtuuttoman suuri, mikä puolestaan lisää rakennuksen laskennallista lämmitysenergiantarvetta ja edelleen suurentaa energiatehokkuusluokitukseen käytettävää E-lukua. Tilaamalla meiltä ilmatiiviysmittauksen, saatte tietoonne rakennuksen todellisen ilmanvuotoluvun energiatodistuslaskentaa varten.

Ota yhteyttä – kysy lisää »

Muut palvelut:

 

Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja säädöt

Ilmanvaihdon oikean toiminnan edellytyksenä on, että ilmanvaihtojärjestelmä on suunnitelmien mukaan säädetty, vain tällöin ilmavirrat kulkevat suunnitelman mukaisesti ja eri tilojen väliset painesuhteet pysyvät hallinnassa. Toimiva ilmanvaihto takaa laadukkaan sisäilman ja ehkäisee kosteus- ja homehaitoilta, näin vältetään myös tarpeetonta energian tuhlausta.

Onnistunut ilmanvaihto perustuu aina ilmanvaihtosuunnittelijan ammattitaidolla tekemään suunnitelmaan. Säätöjen on oltava suunniteltujen arvojen mukaiset, jos ilmamäärien säädöt eivät ole kohdallaan, saattavat hajut, kosteus ja epäpuhtaudet kulkeutua tiloista toiseen.

Ilmanvaihto mitoitetaan siten, että ilmanvaihtokerroin on vähintään 0.5 1/h. Rakennuksen sisäilma vaihtuu tällöin kertaalleen joka toinen tunti. Lisäksi ilmanvaihto suunnitellaan yleensä ulkoilmaan verrattuna hieman alipaineiseksi (n. 5–10 Pa), jotta vältyttäisiin mahdollisilta kosteusvaurioilta rakenteissa sekä mikrobien aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Suoritamme ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt ammattitaidolla käyttäen laadukkaita mittalaitteita. Ilmamäärien mittauksen ja säädön jälkeen asiakkaalle toimitetaan mittauspöytäkirja, josta ilmenevät mitatut ilmamäärät.

Pinta-alan tarkistusmittausta (huoneistoalamittaus)

Asunto- ja kiinteistökaupassa rakennusten pinta-alojen laskemisessa ja ilmoittamisessa käytetään huoneistoalaa. Samoin asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksessä ilmoitettava pinta-ala on yleensä huoneistoala. Varsinkin vanhoissa taloissa voi olla epäselvyyttä todellisesta huoneistoalasta, jolloin ammattilaisen suorittama pinta-alan tarkistusmittaus kannattaa teettää.

Suoritamme rakennusten pinta-alan tarkastusmittauksia standardin SFS 5139 mukaisesti. Mittauksesta laaditaan asiakkaalle kirjallinen raportti, josta selviää mitattu pinta-ala.

Asennustestereiden kalibrointi

Sähköasennustöitä tekevien yritysten on huolehdittava asennustestereiden kalibrointien voimassaolosta. Suoritamme asennustestereiden kalibrointitarkastuksia Metrel Eurocheck CS2099 -kenttäkalibraattorilla. Kaikkien valmistajien asennustesterit soveltuvat kalibraattoriimme. Tarkastuksessa selvitetään jatkuvuus-, eristystila- ja vikavirtamittausten tarkkuus sekä vikavirtasuojan testaustoiminto. Tarkastuksesta annetaan asiakkaalle kalibrointitodistus, johon on merkitty mittaustulosten lisäksi mittarivirhe ja mittarivirheen sallitut rajat.

Radonmittaukset

Ota yhteyttä – kysy lisää »

Laki rakennusten energiatodistuksista

1.6.2013 voimaan tulleen lain rakennusten energiatodistuksesta (50/2013) tarkoituksena on lisätä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun sekä edistää rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä.

1.6.2013 jälkeen energiatodistus vaaditaan lain mukaan uudisrakennuksilta ja olemassa olevilta kerrostaloilta sekä vuoden 1980 jälkeen rakennetuilta pientaloilta myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. 1.7.2014 jälkeen todistus vaaditaan myös rivi- ja ketjutaloilta ja 1.7.2017 jälkeen ennen vuotta 1980 rakennetuilta pientaloilta.

FISE Oy:n myöntämä pätevyys

Energiatodistuksen saa laatia vain henkilö, jolla on voimassa oleva energiatodistuksen laatijan pätevyys. Yrityksemme energiatodistusten laatijalla on FISE Oy:n myöntämä ylemmän tason energiatodistuksen laatijan pätevyys.

Energiatodistus